Link Name (((***خط تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست***))) خط تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست - رنگ چیست؟
 
خط تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست
خط تولید سمنت پلاست (سنگ مصنوعی) 09353984349
سنگ مصنوعی سمنت پلاست


مشاوره رایگان در خصوص راه اندازی خط تولید سنگ مصنوعی سمنت پلاست 4349 398 0935 (محمد احدی)

مدیر وبلاگ : محمد احدی
مطالب اخیر
نویسندگان
رنگ چیست؟

رنگها را معمولا براساس خواص آنها و ساختمانماده اصلی (ساختمان شیمیایی مواد) طبقه بندی می‌کنند. روش دیگر طبقه بندی رنگهابراساس روش مصرف آنها در رنگرزی می‌باشد. روش و تکنیک رنگرزی به ساختمان ، طبیعتالیاف یا شئ مورد رنگرزی بستگی دارد. به عبارت دیگر رنگرزی پشم و ابریشم و دیگرالیاف به دست آمده از حیوانات با رنگرزی پنبه و الیاف به دست آمده از گیاهان تفاوتدارد. نقش ساختمان شیمیایی الیاف در تعیین رنگ مورد نیاز در رنگرزی همیشه ساختمانشیمیایی الیاف تعیین کننده نوع رنگ مورد نیاز و تکنیک رنگرزی می‌باشد. به عنوانمثال الیاف حیوان مانند پشم و ابریشم از پروتئین تشکیل شده‌اند و دارای گروههایاسیدی و بازی می‌باشند. این گروهها نقاطی هستند که در آنها مولکول رنگ خود را بهالیاف متصل می‌کند. پس برای رنگرزی این گونه الیاف باید از رنگهایی که دارای بنیاناسیدی و بازی هستند استفاده کرد.پنبه یک کربوهیدرات می‌باشد و تنها محتوی پیوندهایخنثای اتری و گروههای هیدروکسیل است. در این نقاط پیوندهای هیدروژنی بین الیاف ورنگ ایجاد می‌شود. پس باید از رنگهای متناسب با خصوصیات الیاف پنبه‌ای استفاده کرد. متصل کردن رنگ به الیاف مصنوعی و سنتزی مانند پلی اولفین‌ها و هیدروکربنها که کاملاعاری از گروههای قطبی هستند، تکنیک و روش دیگری را می‌طلبد. بر اساس روش رنگرزی بهصورت زیر دسته‌بندی می‌شود.


1 رنگهای مستقیم یا رنگهایجوهری

این دسته از رنگها دارای گروهها و عوامل قطبی مانند عوامل اسیدی وبازی هستند و با استفاده از این گروهها ، رنگ با الیاف ترکیب می‌شود. برای رنگرزیپارچه با اینگونه رنگها فقط کافی است که پارچه را در محلول آبی و داغ رنگ فروببریم. اسید پیکریک و ماریتوس زرد از جمله این رنگها هستند. هر دو رنگ ، اسیدی بودهو با گروههای آمینه الیاف پروتئینی ترکیب می‌شوند. نایلون نیز که یک پلی‌آمید است،با این رنگها قابل رنگرزی است.


2 رنگ دانه‌ای

این دسته از رنگهاشامل ترکیباتی هستند که می‌توانند با برخی از اکسیدهای فلزی ترکیب شده و نمکهاینامحلول و رنگی که لاک نامیده می‌شوند، تشکیل دهند. روش رنگرزی با این رنگها ازکهن‌ترین روشهای تثبیت رنگ روی الیاف بوده است. این رنگها بیشتر برای رنگرزی ابریشمو پنبه بکار می‌رود. در رنگرزی با رنگهای دانه‌ای پارچه یا الیاف ، رنگی به نظرمی‌رسند. چون الیاف توسط لایه‌ای از رسوب رنگین پوشانده می‌شود. برای ایجاد دندانهروی رنگها معمولا از اکسیدهای آلومینیوم ، کروم و آهن استفاده می‌شود. آلیزاریننمونه‌ای از این رنگها می‌باشد.


3 رنگ خمیری

رنگ خمیری ماده‌ایاست که در شکل کاهش یافته ، محلول در آب بوده و ممکن است بی‌رنگ هم باشد. در اینحالت الیاف به این رنگ آغشته شده و پس از جذب رنگ توسط الیاف ، آنها را از خمرهخارج کرده و در معرض هوا با یک ماده شیمیایی اکسید کننده قرار می‌دهند. در اینمرحله رنگ اکسید شده و به صورت رنگین و نامحلول در می‌آید. رنگهای باستانی ایندیگوو تیریان ازاین جمله‌اند.

4 رنگ واکنشی

این رنگها که تحت عنوانرنگهای ظاهر شونده هم شناخته می‌شوند، در درون خود پارچه ، تشکیل شده و ظاهرمی‌گردند. مثال مهمی از این گروه رنگها ، رنگهای آزو می‌باشند. رنگرزی با این رنگهابه این صورت است که پارچه را در محلول قلیایی ترکیبی که باید رنگ در آن مشتق شود (فنل یا نفتول) فرو می‌بریم. سپس پارچه را در محلول سرد آمین دی ازت دار شده درداخل خود الیاف انجام شده و رنگ تشکیل می‌گردد. به رنگی که به این صورت حاصل می‌شودرنگ یخی نیز می‌گویند، زیرا برای پایداری و جلوگیری از تجزیه نمک دی آزونیوم دمایپائین ضرورت دارد.

5 رنگ پخش شونده

این دسته از رنگها در خود الیافمحلول هستند، اما در آب نامحلول می‌باشند. رنگهای پخش شونده در رنگرزی بسیاری ازالیاف سنتزی بکار می‌روند. به این الیاف گاهی اوقات الیاف آبگریز نیز گفته می‌شود. معمولا ساختمان شیمیایی آنها فاقد گروههای قطبی است. روش رنگرزی به اینگونه است کهرنگ به صورت پودر نرم در بعضی از ترکیبات آلی مناسب (معمولا ترکیبات فنل) حل می‌شودو در دما و فشار بالا در حمام‌های ویژه به الیاف منتقلمی‌شود.

==============

رنگدانه

رنگدانه و انواعآن

نگاه کلی معمولا مواد رنگی را به دو دسته پیگمانها ( رنگدانه‌ها ) ورنگها طبقه‌بندی می‌کنند. رنگدانه با رنگ متفاوت می‌باشد. تفاوت آنها در این است کهرنگ بایستی توسط ماده مورد رنگرزی جذب شود در حالیکه رنگدانه فقط سطح جسم را رنگیمی‌کند. رنگدانه‌ها در آب نامحلول هستند. اما می‌توان آنها را مانند رنگدانه‌هایمورد مصرف در نقاشی ، توسط حلال مناسبی به صورت سوسپانسیون در آورد.اگر ساختمانشیمیایی رنگدانه را بتوان اندکی تغییر داد بطوری که در آب انحلال پذیر گردد، دراینصورت ممکن است بتوان آن را به عنوان رنگ در رنگرزی مصرف کرد.

تاریخچهپیدایش پیگمانهای جدید در طول زمان به کندی صورت گرفت. بعد از سنتز اولین رنگمصنوعی توسط "ویلیام پرکین" در سال 1856 متعاقباً در اوایل قرن بیستم ، پیگمانهایمصنوعی آلی تهیه و به بازار عرضه شدند. این پیگمانها دارای اهمیت خاصی بودند، زیراعلاوه بر موارد استعمال پیگمانهای معدنی ( لاکها ، رنگهای روغنی ، صنعت چاپ و … ) در رنگرزی الیاف و منسوجات هم بکار می‌رفتند. یکی از مهمترین اکتشافات در موردپیگمانهای آلی ، کشف پیگمانهای فتالوسیانین در سال 1935 توسط شیمیدانهای شرکترنگرزان اسکاتلند بود.
رنگدانه‌ها رنگدانه‌ها یا پیگمانها ، مواد جامد تزئینیهستند که در شکل و اندازه‌های مختلف در حلالهای مربوط به حالت معلق تهیه و بکارمی‌روند و مشتمل بر مواد سیاه – سفید و رنگی بوده ، موارد استفاده زیادی در رویهزدن ، رنگرزی انبوه و دیسپرسیون در هوا دارند.

انواع رنگدانه‌ها معمولاًرنگدانه‌ها را براساس انواع شیمیایی به رنگدانه‌های معدنی یا آلی طبقه‌بندیمی‌کنند، اما این رنگدانه‌های آلی یا معدنی می‌توانند طبیعی یا سنتزیباشند.
رنگدانه‌های طبیعی و مصنوعی رنگدانه‌های معدنی طبیعی از پوسته زمیناستخراج می‌شوند، خرد شده ، شسته شده ، از لحاظ اندازه درجه‌بندی می‌شوند. غالباًبرای این رنگدانه‌های طبیعی ، معادل مصنوعی هم وجود دارد، یعنی رنگدانه از اجزاءدیگری در اثر یک فرآیند شیمیایی ساخته می‌شود. ظاهراً از نظر شیمیایی با نمونهطبیعی یکسان است، ولی اغلب خواص متفاوتی دارد و معمولاً به خاطر شکل بلوری مطلوبتر، خلوص بیشتر و دانه‌بندی مطلوبتر ، مرغوبتر از نوع طبیعی می باشد.رنگدانه‌هایمعدنی طبیعی که هنوز اهمیت دارند، از خانواده اکسید آهن می‌باشند که عبارتند از: گلاخرا ، گل ماشی (خاک سرخ) ، اخرای زرد ، اکسیدهای آهن قرمز زرد وسیاه.
رنگدانه‌های آلی امروزه رنگدانه‌های آلی به مراتب بیشتر از رنگدانه‌هایمعدنی می‌باشند. بعضی از جدیدترین رنگدانه‌ها ساختمان آلی فلزی دارند. بیشتررنگدانه‌های آلی ، مواد شیمیایی آلی هستند که روی یک هسته معدنی هیدروکسیدآلومینیوم رسوب داده شده‌اند. از مهمترین رنگدانه‌های آلی می‌توان به گروهفتالوسیانین‌ها اشاره کرد که طیف رنگهای آبی و سبز را در بر می‌گیرند و فتالوسیانینمس ، رنگدانه آبی می‌باشد که به علت خواص مقاومتی خوب در برابر عوامل مختلف ، یکرنگدانه با ارزش به شمار می‌رود.فتالوسیانین‌ها را از فتالیک و اوره سنتز می‌کنند. رنگدانه‌های آلی ، به صورتی که امروزه در صنعت استفاده می‌شوند، در طبیعت یافتنمی‌شوند و تقریباً همه آنها سنتزی می‌باشند.
=========
رنگ از نظر آلی

دید کلی معمولا ترکیبات رنگی را به طرق مختلف طبقه‌بندی می‌کنند؛ مثلارنگهای گیاهی و غیر گیاهی ، رنگ طبیعی و مصنوعی ، رنگ آلی و معدنی. ولی یکی ازطبقه‌بندیهای جدید بر اساس کاربرد رنگهاست. در اینجا رنگها را بر اساس کارایی آنهادر رنگرزی طبقه‌بندی می‌کنیم و خصوصیات هر یک و کاربردشان را مورد بررسی قرارمی‌دهیم.
رنگهای بازی این نوع رنگها ، از ترکیبات آلی یا هیدروکلریدها می‌باشندکه کرومورفورها بصورت کاتیونی است. از این نظر این دسته رنگها را رنگهای کاتیونینیز می‌گویند و معمولا دارای فرمول عمومی می‌باشند. رنگ باز وقتی ظاهر می‌شود کهبصورت نمک در آید. رنگهای مختلفی که به این گروه تعلق دارند عبارتند از:
مشتقاتتری‌فنیل متان نظیر مالاکیت سبز ، متیل سبز و ...
مشتقات تیازین که بارزتریننمونه آن آبی ‌متیلن است.
رنگ بازی که حاوی گروه اکسازین است، مانند آبیملدولا.
آذین‌ها مانند قرمز خنثی
رنگهای بازی که حاوی گروههای آزو هستند،مانند قهوه‌ای بیسمارک
خصوصیات رنگهای بازی رنگهای بازی به راحتی در الکل حلمی‌شوند، ولی بندرت و تحت شرایط ویژه ای در آب حل می‌شوند. در برخی از موارد ،انحلال با تجزیه شدن مولکول رنگ همراه می‌شود. بدون استثنا همه آن با اسید تانیکترکیب شده به جسم نامحلول تبدیل می‌شوند.
کاربرد رنگهای بازی در رنگرزی الیافسلولزی تمایلی به واکنش با رنگهای بازی ندارند، مگر اینکه تمایل را با آغشته کردناسید تانیک به‌عنوان تثبیت کننده با الیاف سلولزی ایجاد کرد. رنگهای بازی برای رنگآمیزی ابریشم و پشم مناسب هستند. برای الیاف سنتزی نیز عملیاتی شبیه به الیافسلولزی باید انجام داد.
رنگهای اسیدی این رنگها نمکهای سدیم ، اسیدهای سولفونیکو کربوکسیلیک هستند و برای الیاف سلولزی نامناسب‌اند. اما برای الیاف پروتئینی وپلی‌آمیدی مناسب‌اند. رنگهای اسیدی فقط بکمک گرما جذب الیاف می‌شوند و در کمتر ازابدا جذب الیاف نمی‌شوند و هر چه دما از بالاتر رود، شدت جذب رنگ توسط الیاف نیزافزایش می‌یابد. از انواع مختلف رنگها ، می‌توان نمونه‌های زیر را نامبرد:
مشتقات تری ‌فنیل متان ، مانند آبی زایلن.
رنگهای نیترو که ترکیبآروماتیک موجود در ساختار آنها نیتره شده‌اند، معمولا برای الیاف پروتئینیمناسب‌اند، مانند زرد مفتول.
رنگهای حاوی گروه آزو مانند آزوگرانین.
رنگهایمستقیم این رنگها بدلیل داشتن گروههای اسید سولفونیک یا نمکهای سدیم آنها به رنگهایاسیدی شباهت دارد و بطور کلی ، از ترکیبات سولفونه شده آزو می‌باشند. این رنگهامستقیما برای رنگرزی الیاف سلولزی بکار گرفته می‌شود. اما برای الیاف پروتئینیشرایط ویژه‌ای لازم است. مهمترین این سری رنگها عبارتند از :
رنگهای مستقیم منوآزو مانند دی ‌آزوامین اسکارلت B
رنگهای مستقیم دی آزو
رنگهای مستقیم تریسآزو ، مانند قهوه‌ای دی‌آزو
رنگهای مستقیم تترا آزوماهیت اتصال مولکولهای رنگ بهالیاف عمدتا پیوند هیدروژنی است که بین هیدروژن گروه الیاف سلولزی با گروههای وموجود بر روی رنگهای مستقیم برقرار می‌شود. با افزایش دما تمایل رنگ پذیری الیاف ،کاهش می‌یابد.
رنگهای دندانه‌ای این رنگها به‌تنهایی روی الیاف نمی‌توانند تثبیتشوند، بلکه برای این کار به ماده تثبیت کننده که اصطلاحا «دندانه» نامیده می‌شود،نیاز دارند که مهمترین انها هیدروکسیدهای کروم ، قلع ، آلومینیوم و آهن است. در اینسیستم رنگرزی ، مولکولهای رنگ در نقش لیگاند یک یا چند الکترون غیر پیوندی خود رابه فلزی که دارای اوربیتالهای خالی است، می‌دهند. بدین صورت پیوند داتیو بین آنهاتشکیل می‌شود.
رنگهای دندانه‌ای دو نوع‌اند :
رنگهای دندانه‌ای طبیعی که ازمعروفترین آنها آلیزارین یا ( 1 و –2 دی هیدروکسی آنتراکینون ) را می‌توان نامبرد.
رنگهای دندانه‌ای اسیدی که نمونه معرف آنها اریوکروم سیاه آوسولوکرومنارنجی M است که در رنگرزی الیاف پشم و پلی‌آمید کاربرد وسیعی دارند و هر دو بوسیلهکروم تثبیت می‌شوند.

رنگهای آزوئیکی این سری از رنگها در آب نامحلول‌اند ودر داخل الیاف بوجود می‌آیند. سپس با باز دی‌ازوی نیتره شده ترکیب می‌شوند. عمدتابرای رنگ‌آمیزی الیاف سلولزی بکار می‌روند. اما برای الیاف پروتئین چندان مناسببنظر نمی‌رسند. نمونه‌ای از این رنگها قرمز نیتروز امین است.
رنگهای گوگردی ایندسته از رنگها ترکیبات آلی پیچیده‌ای هستند که در ساختار آنها گوگرد شرکت دارد،براق نیستند و معمولا در رنگرزی الیاف سلولزی بکار می‌روند. در آب حل نمی‌شوند، ولیدر محلول سولفید سدیم حل می‌شوند. در این عمل سولفید سدیم در نقش احیاکننده مولکولاصلی را به مولکولهای کوچکتر محلول در آب تفکیک می‌کند. یکی از رنگهای گوگردی رامی‌توان از حرارت دادن پارائولوئیدین با گوگرد تهیه کرد. از حرارت دادن مخلوط دیهیدرو ـ تولوئیدن با بنزوروین و گوگرد ، نیز یک رنگ زرد که ایمدیال نامیده می‌شود،بدست می‌آید.

رنگهای خمره‌ای این رنگها از نظر غیر محلول بودن در آب ، شبیهرنگهای گوگردی‌اند. بطوری که پس از واکنش با هیدرو سولفیت سدیم بصورت محلولدر‌می‌آید. ایندیگو یکی از رنگهای طبیعی خمره‌ای است که امروزه در مقیاس صنعتی ازقطران زغال ‌سنگ (نفتالین) تهیه می‌شود. رنگهای خمره‌ای به دو دسته تقسیممی‌شوند.
رنگهای خمره‌ای ایندیگویی حاوی کروموفور مثل مشتقاتایندیگویتی
رنگهای خمره‌ای آنتراکتیونی که از آنتراکینون مشتق می‌شوند. مثل: زردی ایندانترن
رنگهای کلوئیدی الیاف هیدروفوبیک مانند استات سلولز نوع سوم ودوم ، عمدتا رنگها غیر محلول در آب را بهتر به خود می‌گیرند. این سری رنگها هممی‌توانند از زمره ترکیبات آزو باشد (مانند زرد قند دیسپر سول G ) و هم می‌تواننداز مشتقات آنتراکینون باشد (مانند آبی براق دوانول CB) اتصال بین الیاف و رنگ ازطریق پیوند هیدروژنی ، نیروهای واندروالسی و همچنین جاذبه دو قطبی ـ دو قطبی تامینمی‌شود.
رنگهای فعال رنگهایی که برای رنگ‌آمیزی الیاف سلولزی معرفی شده‌اند، پساز انتقال از حالت محلول به حالت جامد ، بر روی الیاف تثبیت می‌شوند و بعضی از آنهابه علت اینکه در مقابل رطوبت مقاوم نیستند، کارایی چندانی ندارند (مانند رنگهایمستقیم). از اینرو پژوهشگران تلاش کردند تا رنگ را بوسیله پیوند کووالانسی به الیافسلولزی متصل کنند. برای این منظور ، تمام کوشش خود را بر روی کلرید سیانوریک یا بهبیان دیگر به رنگهای تری ازینیل معطوف داشتند. زیرا اتمهای کلر می‌تواند به‌آسانیبوسیله یک ، یا دو یا سه گروه هیدروکسیل یا گروه آمین و ... جایگزین شود و مولکولرنگ را به گروههای روی الیاف متصل کند. مانند رنگهای زرد و قرمز و آبی پرویسون.
=============
رنگدانه سیاه

تولید صنعتی رنگدانه سیاه

دودهکربن تنها رنگدانه عمده سیاه می‌باشد. این رنگدانه در صنعت لاستیک سازی و همچنین بهعنوان سفت کننده بعضی از قطعات مکانیکی بکار می‌رود. اغلب مرکب‌‌های چاپ بر پایهاین رنگدانه تهیه می‌شوند. کربن سیاه بکار رفته در مرکب‌های چاپ باید به صورتدانه‌های ریز باشد. رنگدانه‌های سیاه بکار رفته در پلاستیکها و رنگها و لباسها ازجنس کربن سیاه می‌باشند.
روشهای سنتز صنعتی رنگدانه سیاه با توجه به کاربرد وسیعرنگدانه سیاه در صنعت ، امروزه روشهای مختلفی برای تولید آن ابداع شده است و قطرذرات بدست آمده با توجه به نوع کاربرد متفاوت می‌باشد. سه روش اصلی برای تهیه اینرنگدانه وجود دارد که عبارتند از:

فرایند کانالی در این فرایند ، شعله گازطبیعی وارد یک کانال آهنی به طول 20 الی 25 سانتیمتر می‌شود. دوده حاصل را از اینکانال خارج می‌کنند. قطر ذرات بدست آمده با این روش 10 تا 300 نانومترمی‌باشد.

فرایند دمایی ( Internal black proces ) در این روش گاز طبیعی دردمای 1100 تا 1650 درجه سانتی‌گراد ، به هیدروژن و کربن شکسته می‌شود. قطر ذراتبدست آمده در این روش 140 تا 500 نانومتر است.

فرایند کوره‌ای روغن در اینفرایند از روغنهای آروماتیک استفاده می‌شود. در بعضی موارد هم مشتقات قیر را بکارمی‌برند. این فرایند در راکتور فولادی صورت می‌گیرد. باید توجه کرد که دوده بر رویفلزات خاصیت فعال‌کنندگی دارد، بنابراین برای جلوگیری از خوردگی فلزات ، آن رامستقیما روی فلز مصرف نمی‌کنند.
============

رنگ پلی یورتان

رنگ پلی یورتان BEH410

این محصول بر پایه رزین پلی اول A و هاردنرایزو سیانات B ارائه می گردد . در این محصول خواص مكانیكی بگونه ای است كه تنشتسلیم نسبتاً پائین ولی تنش شكست بالا می باشد ، به این ترتیب این محصول پلیمری باالاستیسیته بالا محسوب می شود . در نتیجه خاصیت فوق مقاومت به سایش و خراش ، مقاومتبه ضربه و مقاومت در برابر عوامل خورنده بین دانه ای در این ماده بسیار بالا است .

خواص ، اثرات و موارد كاربرد :
-مقاومت بسیار بالا در برابر سایش وخراش
-مقاومت بسیار بالا دربرابر ضربه و عوامل خورنده
-چسبندگی بسیاربالا
-دارا بودن دو خاصیت كشسانی و چسبندگی
-عدم ترك یا گسیختگی هنگام تغییرحالت فیزیكی در لایه های زیرین
-استفاده در قسمتهای داخلی و خارجی لوله های آبشرب و فاضلاب

نحوه و میزان مصرف :
پس از تمیز نمودن و اعمال لایه پرایمررقیق و پر نمودن درزها و خلل وفرج سطح زیرین ( زیرسازی ) دو جزء A و B را به نسبتوزنی 100 به 33 ( سه به یك ) درون یك ظرف مناسب ریخته و با همزن دور آرام ( حداكثر 200دور در دقیقه ) عمل اختلاط را به مدت 2 الی 3 دقیقه ادامه می دهیم . با توجه بهمحدود بودن زمان مصرف ، هنگام اختلاط می بایست به میزان مورد مصرف توجه نمود . ایناختلاط گرمازا بوده كه در نهایت منجر به سفت شدن می گردد در این حالت به هیچ عنواناز رقیق كننده استفاده ننمائید . بنابراین می بایست دقت شود میزان اختلاط متناسب باتوانائی سرعت مصرف تهیه گردد .

نكات ایمنی :
- پس از اتمام كار ، كلیهابزار را بوسیله حلالهای نفتی ( مثل تینر ) شستشو دهید . مجدداً تاكید می شود كه ازاختلاط هر نوع حلال یا محصول شدیداً خودداری نمائید .
- از تماس محصول با پوستبدن جلوگیری بعمل آورید . چنانچه رزین با پوست بدن تماس یافت آنرا بوسیله حلالهاینفتی زدوده و سپس بوسیله آب و صابون شستشو دهید . هرگاه هاردنر با پوست بدن تماسپیدا نمود ، از آب و صابون جهت زدودن آن استفاده نمائید .
- از آنجا كه اینمحصولات ، در حالت مایع ، موجب آلودگی آب و خاك می شود ، از ریختن باقیمانده موادمایع در طبیعت خودداری نمائید .

شرایط نگهداری :
عمر انبار محصول در بستهبندی اولیه و در دمای C30 - C 5 یكسال می باشد .

===========

زینكریچ BEH415

پوشش BEH415 بر پایه رزین اپوكسی غنی شده روی و هاردنر پلی امیدتولید وارائه می گردد . این محصول به صورت دو جزئی و یا سه جزئی ( جزء سوم : پودریروی ) قابل ارائه می باشد .پوشش اجرا شده ضمن محافظت كاتدیك سطح و مانع از خوردگیآن در صورت آسیب پذیری لایه های بعدیخواهد بود و پودر روی نیز مانع از گسترشخوردگی ( آسیب ) خواهد شد .

خواص ، اثرات و موارد كاربرد :
- محافظتكاتدیك سطح
- جلوگیری از خوردگی سطح
- اجرای پرایمر به منظور مقاوم سازی لایههای دوم و سوم

میزان و نحوه مصرف :
قبلاً می بایست سطح كار را از هرگونهآلودگی ( از قبیل چربی ، گرد و خاك ، رنگ و ... ) پاك نمود ، پس از اختلاط دو جزءرزین و هاردنر با تركیب دقیق ارائه شده و میكس آن توسط همزن مكانیكی حداكثر 200 دوردر دقیقه به مدت سه دقیقه ، بلافاصله اجرای پوشش را آغاز می نمائیم . باید توجهنمود تركیب آماده شده در مدت زمان حداكثر 20 دقیقه مورد استفاده قرار گیرد .
- از قرار دادن این محصول در معرض تابش آفتاب جداً خودداری كنید .
- برای رقیقنمودن محصول هرگز از حلال استفاده ننمائید .
- برای پوشش یك متر مربع سطح فلزی وبه ضخامت 250 میكرون حدود 600 تا 650 گرم از محصول GAM315 مورد نیاز می باشد .

مشخصات فیزیكی و شیمیائی :
رنگ محصول :
جزء A بی رنگ ( رزین )
جزء B زرد رنگ ( هاردنر )
جزء C طوسی رنگ ( پودر روی )

ویسكوزیته :
جزء A : 1200 سانتی پوآز
جزء B : 150 سانتی پوآز
جزء C : 2600 سانتیپوآز

چگالی :
جزء A : gr/cm3 1/1
جزء B : gr/cm3 07/1
جزء C : gr/cm3 6
تركیب سه جزء : gr/cm3 3
عمر مصرف پس از اختلاط كامل : 30دقیقه
زمان خشك شدن سطحی : 3 ساعت ( انجماد كامل )
زمان خشك شدن عمقی : 48ساعت ( بهره برداری )
زمان خشك شدن كامل : یك هفته
حداقل زمان لازم جهت اجرایلایه بعدی : 7 ساعت
اختلاط وزنی سه جزء : A-B-C =10 - 1 - 20

شرایطنگهداری : دور از یخبندان و تابش مستقیم آفتاب ( دمای 30- 5 درجه سانتیگراد ) و دربسته بندی اولیه به مدت یكسال قابل نگهداری می باشد .
=============
رنگمیكاسیوس BEH420

این رنگ بر پایه رزینهای اپوكسی و هاردنر پلی آمین تولید وارائه می شود كه به عنوان رنگ رویه یا رنگ میانی مورد استفاده قرار می گیرد . اكسیدآهن میكایی بكار فته شده در ساخت این محصول ، مقاومت پوشش ایجاد شده را در مقابلعوامل فرساینده ، به میزان قابل توجهی افزایش داده و به عنوان لایه ای مناسب درمحلهائی كه سایش فیزیكی اتمسفریك وجود دارد به شمار می آید .

خواص ، اثرات وموارد كاربرد :

- چسبندگی فوق العاده به سطح فلزی و بتنی

- مقاومتبالا در برابر فرسایش

- برای صنایع نفت بهتر است از رنگ زینك رینچ BEH415 به عنوان لایه زیرین و از رنگ BEH420 به عنوان رنگ میانی و از رنگ اپوكسی پلی آمین BEH425 به عنوان رنگ رویه استفاده گردد .


نحوه و میزان مصرف :

قبل از اجرا حتماً می بایست از رنگ زینك ریچ BEH415 به عنوان پرایمر یا رنگزیرین استفاده شود و پس از آن ضمن تركیب دقیق دو جزء ، طبق فرمول ارائه شده و میكسآن توسط همزن مكانیكی ( حداكثر 200 دور در دقیقه ) به مدت 3 دقیقه بلافاصله محصولتركیب شده را تا حداكثر 20 دقیقه روی سطح اجرا نمود . باید توجه نمود هیچ یك ازاجزاء رنگ BEH420 در مقابل تابش مستقیم نور آفتاب قرار نگیرد .

- برای رقیقنمودن محصول هرگز از حلال استفاده ننمائید .

برای پوشاندن یك متر مربع سطحبا ضخامت 250 میكرون حدود 350 تا 400 گرم از محصول BEH425 مورد نیاز می باشد .


مشخصات فیزیكی و شیمیائی :

رنگ محصول >> جزء A : تیره ( دلخواه )

جزء B : قرمز ( شفاف )

ویسكوزیته :

جزء A : 3200 سانتی پوآز

جزء B : 1400 سانتی پوآز

تركیب شده دو جزء : 2600 سانتیپوآز

چگالی :

جزء A : gr/cm3 85/1

جزء B : gr/cm3 05/1

تركیب شده دو جزء : gr/cm3 6/1

زمان مصرف پس از تركیب دو جزء : حد اكثر 20 دقیقه

زمان خشك شدن سطحی : 8 ساعت ( انجماد كامل )

زمانخشك شدن عمقی : 24 ساعت ( بهره برداری )

زمان خشك شدن كامل : یك هفته

زمان لازم برای اجرای لایه دوم : حداقل یك روز تمام


شرایطنگهداری :

در دمای 30-5 درجه سانتیگراد و دور از تابش مستقیم آفتاب به مدت 8ماه قابل نگهداری می باشد .

=============

برچسب ها: سمنت پلاست,سنگ مصنوعی, سنگ مصنوعی سمنت پلاست, سنگ مصنوعی ساختمان, ماشین آلات سنگ, رزین سنگ, رزین سنگ مصنوعی, رزین سنگ مصنوعی ساختمان سمنت پلاست, قالب سنگ, قالب موزائیک, قالب پله, قالب سمنت پلاست, سنگ طبیعی, سنگ نما, سنگ نما ساختمان, سنگ نما بیرون, دیوار پوش, سنگ دکور, دکوراتیو, سنگ آنتیک دکوراتیو, سنگ بادبر, سنگ مصنوعی بادبر, مشاوره سرمایه گذاری, خط تولید, ماشین سازی, خط تولید سنگ مصنوعی, اتوماسیون, اتوماسیون سنگ مصنوعی, گرانیت, مرمریت, مرمر, گرانیت مصنوعی, تولید سنگ نانو, کاشی, Cement plast , Stone ,


صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
امکانات جانبی
 
 
بالای صفحه
 
ساخت وبلاگ در میهن بلاگ

شبکه اجتماعی فارسی کلوب | اخبار کامپیوتر، فناوری اطلاعات و سلامتی مجله علم و فن | ساخت وبلاگ صوتی صدالاگ | سوال و جواب و پاسخ | رسانه فروردین، تبلیغات اینترنتی، رپرتاژ، بنر، سئو